برگزاری دوره های جدید زبان انگلیسی در سطوح پیش آیلتس و آیلتس

با همکاری

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان یزد

اطلاعات تکمیلی دوره ها

آدرس: یزد – بلوار شهید سیدمحمد پاکنژاد – خیابان پرورش – مرکز رشد فناوری مدیریت و علوم انسانی – طبقه سوم – شماره 55- کدپستی: 8917684399 تلفن هماهنگی و ثبت نام اولیه : 09132742103